Dakpunctie | Wees zeker van uw dakisolatie | Misloop geen huurinkomsten. Wacht dus niet tot er een inspectie is of uw huurpand wel of niet niet voldoet aan de isolatienorm.

Huurpanden moeten kunnen voorleggen dat ze voldoen aan de isolatienorm om te mogen verhuren.

Onze werkwijze:

Laag per laag tot de draagstructuur.

De bestaande dakbedekking wordt voorzichtig opengemaakt en zo gaan we laag per laag verder tot we uiteindelijk bij de draagstructuur komen. Op die manier kunnen we achterhalen in welke toestand de bestaande dakbedekking zich bevindt.

Waterdichtheid terug garanderen.

Vervolgens wordt deze laag per laag terug dichtgemaakt. We voorzien het dak dan van de nodige afwerking om de waterdichtheid van het dak terug te kunnen garanderen.

Erkend dakpunctie- rapport

Een professioneel rapport wordt samengesteld. Dit is een erkend technisch en visueel rapport. Dit wordt afgetoetst aan de Vlaamse dakisolatienorm van 2020 dat u kan voorleggen bij een inspectie.

Offerte en subsidies

Indien blijkt dat het dak onvoldoende geïsoleerd is, sturen we een offerte om het dak in orde te brengen met de Vlaamse dakisolatienorm van 2020 en kijken we ook of je in aanmerking komt voor subsidies.

Scroll naar top