Wat verandert er in 2024 voor (ver)bouwers? 

Bij de start van een nieuw jaar komen er altijd spannende veranderingen in de wereld van bouwen en renoveren op ons af. Welke financiële steuntjes en gunstige tarieven behouden we en welke verdwijnen in de mist van het verleden? Werp met Bouw&reno een blik op het nieuwe jaar.

Einde verlaagd BTW-tarief op zonnepanelen en -boilers

Sinds 1 april 2022 genoten gezinnen van een voordelig btw-tarief van 6% voor zonnepanelen en zonneboilers. Deelnemen aan de energietransitie en investeren in duurzame energie werd daardoor een stuk aantrekkelijker. Maar vanaf 1 januari 2024 wordt dat gunstige btw-tarief van 6% weer verhoogd naar het standaardtarief van 21%. Voor warmtepompen blijft het verlaagde btw-tarief van 6% wel nog van kracht voor woningen jonger dan 10 jaar.

Betekent dat dat investeren in hernieuwbare energie niet langer financieel aantrekkelijk is? Zeker niet! Zonnepanelen en zonneboilers verdienen zichzelf na enkele jaren gewoon terug. Zonder het gunstig BTW-tarief duurt dat wel iets langer.

Premie voor zonnepanelen stopt in 2024

Niet enkel het verlaagde BTW-tarief van 6% verdwijnt voor zonnepanelen. In 2024 stopt ook de premie voor zonnepanelen. En dat is helaas vroeger dan verwacht! Wil je nog profiteren van de eenmalige premie van € 750? Dan moet je snel handelen, want de premie loopt af op 31 december 2023.

Verlenging van Mijn VerbouwPremie

Gelukkig verdwijnt niet ieder financieel duwtje in de rug. Mijn VerbouwPremie blijft je steunen bij het energie-efficiënt maken van je huis of appartement, en/of het verbeteren van de woonkwaliteit.

Zonnepanelen premie 2024 verdwijnt

Foto: Kindel Media – pexels.com

In oktober 2022 werd Mijn Verbouwpremie in het leven geroepen. Via één handig online loket vraag je sindsdien premies van de Vlaamse overheid voor jouw renovatieproject en energiebesparende investeringen aan. Een premie hangt af van jouw inkomenscategorie. In de septemberverklaring van 2023 werd aangekondigd dat de tegemoetkomingen van 2023 verlengd worden tot eind 2024. 

Behoor je tot de laagste categorie? Dan ontvang je tot eind 2024 max. 50% van je factuur als premie. Voor een gascondensatieketel is dat max. 40% van je rekening. Als je tot de middelste inkomenscategorie behoort, dan ontvang je max. 35% van het factuurbedrag terug.

Verlenging van premie voor asbestverwijdering

asbestverwijdering en muurisolatie 2024

Foto: Charles Deluvio – unsplash

Bovendien wordt de extra premie van € 8 per m² voor asbestverwijdering in combinatie met muurisolatie (zowel voor residentiële als niet-residentiële gebouwen) of dakisolatie (niet-residentiële gebouwen) verlengd tot eind 2025Dat betekent dat facturen die in 2024 en 2025 worden opgemaakt ook in aanmerking komen voor de premie, op voorwaarde dat de aanvraag tijdig wordt ingediend. 

Plan je om asbest te verwijderen door een expert met een erkend attest én het dak van je woning beter te isoleren? Ook dan geniet je van de extra premie. De einddatum van de premie voor de combinatie van dakisolatie en asbestverwijdering bij residentiële gebouwen ligt nog niet vast.

Aanpassing BTW-tarief sloop en heropbouw

Een woning slopen en heropbouwen is in sommige omstandigheden interessanter dan een woning renoveren. Zeker als je rekent op een verlaagd BTW-tarief van 6%. Sinds 2021 is dat gunstige tarief van kracht in heel België voor woningen die voldoen aan volgende criteria:

  • De woning mag een max. bewoonbare oppervlakte van 200m² hebben
  • 5 jaar lang moet de woning dienen als enige en eigen woning 
  • Of de woning moet volgens het sociaal huisvestingsbeleid voor een lange tijd verhuurd worden.
Aan die lijst wordt in 2024 één extra criterium toegevoegd: het verlaagde BTW-tarief is enkel van toepassing voor particulieren. Dat betekent dat wie in 2024 een heropgebouwde woning koopt via een bouwpromotor niet meer geniet van het BTW-tarief van 6%.

Overgangsjaar voor verlaagd BTW-tarief voor sloop en heropbouw

2024 wordt een overgangsperiode waarin degenen die een heropgebouwde woning via een bouwpromotor kochten en de vergunning voor heropbouw vóór 1 juli 2023 indienden nog steeds profiteren van het verlaagde tarief. Dat voordeel geldt eveneens voor alle betalingen en facturen vóór het einde van 2024.

Bovendien is er een soortgelijke overgangsregeling van toepassing voor particulieren en rechtspersonen in de 32 centrumsteden* waar het permanente verlaagde BTW-tarief van 6% behouden blijft. De voorwaarde in die steden is dat de vergunning voor heropbouw van de woning vóór 1 januari 2024 is aangevraagd. En dat geldt eveneens voor alle facturen en betalingen vóór het einde van 2024.

Dossierkosten dalen

Het afsluiten van een hypotheek brengt heel wat extra uitgaven met zich mee, waaronder notariskosten, de kosten voor een schuldsaldoverzekering en dossierkosten. Sinds 2017 is er een plafond ingesteld van € 500 voor de dossierkosten, en banken rekenden meestal die maximale vergoeding aan. In tijden van online dienstverlening is dat bedrag echter niet meer correct. Gelukkig brengt het nieuwe jaar verandering met zich mee. Vanaf 1 januari 2024 mogen banken nog maar maximaal € 350 aan dossierkosten in rekening brengen bij het afsluiten van een hypothecaire lening. Als je overweegt om te herfinancieren, zullen die dossierkosten vanaf januari 2024 ook dalen, van € 250 naar € 175.

dossierkosten hypothecaire lening 2024

Foto: Mikhail Nilov – pexels.com

Einde meeneembaarheid van registratierechten

Als je vóór 2022 je huidige woning, waar je officieel verblijft, hebt aangeschaft en je nu lonkt naar een nieuwe woning (geen tweede verblijf), dan geldt voor jou nog steeds het gunstige meeneembaarheidsprincipe tot 31 december 2023. Dat betekent dat je een deel van de registratierechten die je hebt betaald voor je huidige woning kan recupereren wanneer je een nieuwe woning koopt. Maar als je de officiële akte van de nieuwe woning ondertekent na 31 december 2023, zal je helaas weer geconfronteerd worden met een registratierechtentarief van 3%.

Indexatie huurprijs van slecht geïsoleerde woningen

Tijdens de energiecrisis had de Vlaamse regering verhuurders tijdelijk verboden om de huurprijzen van woningen met EPC-label D, E of F te verhogen. Die steunregel voor huurders en extra motivatie voor verhuurders om de woning energiezuiniger te maken valt nu weg. Vanaf oktober 2023 is de beperking op het indexeren van huurprijzen opgeheven. Nu de energieprijzen weer gestabiliseerd zijn, is het weer toegestaan om de huurprijs van energieverslindende woningen volgens een aangepaste formule te indexeren

Ontvang gratis (ver)bouwadvies op Bouw&reno

Op welke steunmaatregelen jij recht hebt? Laat je van 13 t.e.m. 21 januari 2024 op Bouw&reno gratis adviseren door onafhankelijke experts. Schrijf je nu in voor een gratis persoonlijk adviessessie of infosessie in groep.

Advies op Bouw&reno

DEEL DEZE BLOGPOST

Scroll naar top