Eerste hulp bij renovatiebudgetten: EPC-labelpremie

Renoveren is een dure bedoening. Ook al klaar je een groot deel van de klussen zelf, materiaal op zich brengt een grote kost met zich mee. Een groter renovatiebudget is voor velen dan ook zeer welgekomen.

Wat is de EPC-labelpremie?

Engageer je je om je woning met een slechte energieprestatie te renoveren tot energielabel A, dan kan je genieten van een éénmalige EPC-labelpremie. Die premie bedraagt maximaal €5.000.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Voor wie?

Nog tot en met 31 december 2024 maken alle investeerders aanspraak op de EPC-labelpremie.

Vanaf 2025 ondergaat die premie enkele wijzigingen en moet de aanvrager zelf eigenaar zijn van de woning.

Miniatuurhuisje met sleutels
Bron: Unsplash - Tierra Mallorca
Appartementsgebouw
Bron: Unsplash - Denise Jans

Voor wat?

Verder kan de premie ingezet worden bij een woning, collectief woongebouw of wooneenheid (appartement) met een ondermaatse energieprestatie, maar niet bij volledige appartementsgebouwen. Ook sloop en heropbouw komt niet in aanmerking. De woning of het collectief woongebouw moet vervolgens binnen de 5 jaar na datum van het eerste EPC van label E of F naar minimum label C gaan. Een wooneenheid moet binnen diezelfde termijn van label D, E of F naar minimaal label B gaan. Het oorspronkelijke energieprestatiecertificaat mag niet dateren van voor 2019.

Hoe vraag ik de EPC-labelpremie aan?

Als je de EPC-labelpremie aanvraagt voor eind december 2024, doe je dat bij Fluvius en doorloop je twee stappen. Allereerst activeer je de EPC-labelpremie van zodra je een EPC liet opmaken van de oorspronkelijke staat van de woning. Daarna renoveer je je woning, dien je ten laatste 6 jaar later een nieuwe EPC in en vraag je de uitbetaling.

Vraag je de EPC-labelpremie vanaf 2025 aan, dan vraag je die online via het loket van Mijn VerbouwPremie aan en is er geen activatie meer nodig. Let wel, je moet de oorspronkelijke EPC van je woning nog steeds kunnen aantonen wanneer je de uitbetaling vraagt.

Wat is het financieel voordeel?

Aanvraag in 2024

Het financieel voordeel dat je behaalt dankzij de EPC-labelpremie hangt af van het behaalde EPC-label.

Label A behaald

Label B behaald

Label C behaald

Woning met
EPC-label E of F

€5.000

€3.750

€2.500

Wooneenheid met
EPC-label D, E of F

€3.750

€2.500

n.v.t.

Ben je een beschermde afnemer, dan ligt het maximale bedrag licht hoger.

Aanvraag in 2025

Het financieel voordeel dat je behaalt dankzij de EPC-labelpremie hangt af van het behaalde EPC-label, je inkomenscategorie en de ventilatie-eisen.

Je geniet van deze premiebedragen indien je geen ventilatiesysteem installeert:

Hoogste inkomenscat. Mijn VerbouwPremie

Middelste inkomenscat. Mijn VerbouwPremie

Laagste inkomenscat. Mijn VerbouwPremie

Woning met
label E of F

Label A behaald

€4.000

€5.000

€6.000

 

Label B behaald

€3.000

€3.750

€4.500

 

Label C behaald

€2.000

€2.500

€3.000

Eenheid met label D, E, F

Label A behaald

€3.000

€3.750

€4.500

 

Label B behaald

€2.000

€2.500

€3.000

Je geniet van deze premiebedragen indien je wel een ventilatiesysteem installeert:

Hoogste inkomenscat. Mijn VerbouwPremie

Middelste inkomenscat. Mijn VerbouwPremie

Laagste inkomenscat. Mijn VerbouwPremie

Woning met
label E of F

Label A behaald

€5.000

€6.000

€7.000

 

Label B behaald

€3.750

€4.500

€5.250

 

Label C behaald

€2.500

€3.000

€3.500

Eenheid met label D, E, F

Label A behaald

€3.750

€4.500

€5.250

 

Label B behaald

€2.500

€3.000

€3.500

DEEL DEZE BLOGPOST

Scroll naar top